• O firmie
  • Uszczelki
  • Szkła
OFERTA
PŁYTY USZCZELNIAJĄCE
SZCZELIWA POMPOWE, ZAWOROWE I TERMOIZOLACYJNE
SZKŁA TECHNICZNE I POZIOMOWSKAZY
USZCZELKI WIELOKRAWĘDZIOWE I SPIRALNE
WYROBY GUMOWE I SILIKONOWE
Tworzywa konstrukcyjne

Tabela odporności chemicznej płyt uszczelniających

Medium chemiczneFA EkoFA 150FA 202FA 300FA OFA O 1000FA 350FA CarboFA Carbo 1000FA AciditGWMkorkowo gumowa
AcetonOOOOOOOOO

+

+

O
Alkohol etylowy

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Alkohol metylowy

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

AmoniakOOOO

+

+

+

+

+

+

OO
Benzen

O

+

+

+

+

+

+

+

+

Benzyna

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Chlor (mokry)

OOOOO

Chlor (suchy)

+

+

+

+

+

+

+

+

O

ChloroformOOOOOOOOO

+

O
CykloheksanonOOOOOOOOO

+

EtanOOOOOOO

+

+

+

+

Fenol

OOOOOOOO

+

Freon 22

OOOOO

+

+

+

+

Glikol etylowy

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kwas azotowy 20%

O

+

+

+

O

Kwas azotowy 40%

+

Kwas chlorowodorowy 20%

OOOOOOOO

+

O

Kwas fosforowy

OOOOOO

+

+

+

+

Kwas mrówkowy

OOOOOO

+

+

+

+

Kwas octowy

OOOOOO

+

+

+

+

Kwas siarkowy 20%

OO

+

O

Kwas siarkowy dymiący

+

Nadmanganian potasu

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Nafta

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Octan etylowy

OOOOOO

+

Olej hyd. (mineralny)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Olej hyd. (estry fosforanowe)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Olej silnikowy

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Powietrze

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Para wodna

+

OOO

+

+

O

+

Toluen

+

+

+

+

+

+

+

OOO

+

+

Trójchloroetylen

OOOOOOOOO

+

Woda

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Woda morska

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Wodorotlenek amonu

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

Wodorotlenek potasu

O

+

+

+

+

+

+

O

Wodorotlenek sodu

O

+

+

+

+

+

+

+

Wodorotlenek wapnia

+

+

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

Legenda:

+

dobra odporność
O średnia odporność

nie stosować